Tuesday, 6 May 2014

(15) MENGIMBAU PENUBUHAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH LIPIS 1968-2009

Penulis :
Rokeman bin Abd Jalil (rbaj6644@yahoo.com)
(Pegawai - Pejabat Pelajaran Daerah Lipis - Pahang) 
Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Lipis

Pejabat Pelajaran Kuala Lipis (PPKL) yang ditubuhkan pada tahun 1968 pada mulanya hanya mempunyai tiga orang kakitangan, iaitu : seorang Penolong Penyelia Sekolah-Sekolah Pahang Barat (Ketua), seorang Pembantu Am Rendah (PAR) dan seorang lagi lebih dikenali sebagai ‘Boat Man’. Pusat operasi PPKL ketika itu ditempatkan di sebuah bangunan kayu peninggalan Pejabat Kaji Bumi Lipis.  Bangunan yang mempunyai prasarana yang amat terhad ini menempatkan sebuah bilik penyelia, sebuah bilik mesyuarat, sebuah stor dan selebihnya ialah ruang tamu yang juga menempatkan meja seorang PAR. 

             Fungsi utama PPKL ketika itu terhad kepada segala urusan berkaitan pembayaran gaji guru-guru, dan mengumpul data enrolmen pelajar serta guru.  Sungai Jelai masih menjadi lebuh raya utama bagi sekolah-sekolah yang didirikan di tebing sungai itu.   Tiga buah bot, iaitu : dua buah bot jalur (panjang) digunakan untuk mengangkut barang-barang dan penumpang, manakala sebuah lagi ialah bot laju.  Boat Man akan ditugaskan untuk membawa pegawai-pegawai melawat sekolah-sekolah yang tidak boleh dihubungi jalan darat seperti : SK Tanjung Gahai, SK Kuala Medang, SK Kuala Lanar, SK Jeram Bungor, SK Kuala Kenong, SK Kerambit, SK Jeram Landak dan SK Tanjung Yong melalui Sungai Jelai.[1]  Selain mengawal sekolah-sekolah di dalam daerah Lipis, PPKL juga dipertanggungjawabkan mengawasi 8 (lapan) buah sekolah di Ulu Tembeling dan  sekolah-sekolah di tepi sungai di daerah Jerantut.   Ketika itu, pengkalan bot bagi tujuan penyimpanan dan penyelenggaraan ditempatkan di SMK Clifford,[2] sehinggalah perkhidmatan bot ini dihentikan.[3]   
 
            Apabila projek pembinaan Pejabat Kesihatan Ibu dan Anak Daerah Lipis mula dilaksanakan (1979) di atas bekas tapak bangunan Pejabat Kaji Bumi Lipis, dan siap (1982), lalu PPKL yang beroperasi di situ terpaksa dipindahkan ke bangunan SK Clifford.[4] Pada tahun yang sama jugalah, PPKL ditukar nama kepada Pejabat Pelajaran Daerah Lipis (PPDL) ekoran penstrukturan baru Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Pelaksanaan penstrukturan baru juga membawa kepada penambahan kakitangan dari 3 orang kepada 10 orang.  Seorang Pegawai Pelajaran Daerah, dua orang Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (Menengah dan Rendah), dua orang Penyelia Pelajaran Daerah (Menengah dan Rendah) dan 5 orang kakitangan sokongan : Pembantu Tadbir (PT), Pembantu Am Rendah (PAR), Pekerja Rendah Awam (PRA), dan Jurutaip.   Dengan perjawatan yang baru ini, fungsi Pejabat Pelajaran Daerah Lipis dapat diperluaskan mencakupi bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan.  Pada tahun 2002, PPDKL sekali lagi turut terlibat dengan penstrukturan semula PPD seluruh negara di mana PPDL telah dikategorikan sebagai kumpulan Gred C, dan layak mendapat 29 orang dalam perjawatan baru.

            PPDL telah diterajui oleh (8) lapan orang Pegawai Pelajaran Daerah, iaitu : En. Yusuf Jaafar (1982-1988), Hj Mohd Fadzil bin Hj Abd Malek (1989-1993), Hj Abdullah bin Hj Abd Kadir (1994-1995), Hj Ahmad Kamal bin Hj Abd Hamid (1996-1999), Hj Mohd Baharin bin Harun (2000-2003), En. Mohamed bin Yahya (2003-2004), Hj. Zahari bin Hj.Uda., SMP., (2005-Mei 2009), dan Hjh. Shamsiah Hj Suradin., PKC.(Jun- Disember, 2009).  PPDL (sebelumnya PPKL) boleh berbangga dengan beberapa misi pendidikan yang dicapainya selama 42 tahun (1968-2010), dan cabaran terkini ialah bagaimana pusat pendidikan daerah ini berupaya memperkasakan 55 buah sekolah rendah (10,391 pelajar dan 562 guru), dan 14 buah sekolah menengah (7,283 pelajar dan 865 guru), terutama sekolah-sekolah di pedalaman Lipis.


[1] SK  ini masih wujud hingga sekarang kecuali SK Tg Yong terpaksa ditutup kerana kekurangan murid.
[2] Binaan asas bangunan dan tangga batu menuju ke sungai masih dapat dilihat hingga sekarang.  Lokasinya betul-betul di belakang kantin SMK Clifford, bersebelahan bengkel Kemahiran Hidup.
[3]  Perkhidmatan bot mula dihentikan apabila pemandu terakhir bersara, dan jawatan pemandu bot tidak lagi diisi. Pada tahun 1990, dua buah bot panjang dan sebuah bot laju yang sudah tidak digunakan telah diserahkan kepada Pejabat Pelajaran Daerah Jerantut kerana sekolah-sekolah dalam Daerah Lipis sudah boleh dihubungi oleh jalan raya.   
[4] Sejak tahun 1982, PPDL menumpang di bangunan SK Clifford hingga sekarang (2008).  Namun begitu, cadangan untuk mewujudkan bangunan sendiri telah dimasukkan dalam RM9. 

Sumber Rujukan :
Laporan Tahunan Pejabat Pelajaran Daerah Lipis (1968-2009)


No comments:

Post a Comment