Friday, 17 February 2012

IMBASAN SEJARAH 2011 : SEMINAR KETOKOHAN TUN SRI LANANG DALAM SEJARAH DUA BANGSA INDONESIA-MALAYSIA

BIREUEN (ACEH)
08 Disember, 2011

SEMINAR KETOKOHAN TUN SRI LANANG DALAM SEJARAH DUA BANGSA : INDONESIA-MALAYSIA telah diadakan bertempat di KABUPATEN - BIREUEN (ACEH). FOTO 1 (09.12,2011) : TUN SRI LANANG 
PENGARANG SULALATUS-SALATIN@SEJARAH MELAYU)

Seminar ini adalah anjuran bersama KEMENTERIAN KEBUDAYAAN & PRAWISATA-YAYASAN TUN SRI LANANG-MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA-PEMERINTAH PROVINSI ACEH-PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN. Peserta seminar yang berjumlah sekitar 450 majoritinya terdiri daripada perwakilan Indonesia, manakala sebahagian kecilnya ialah perwakilan daripada Malaysia dan Singapura.


 FOTO  2 (08.12.2011):
 PERSEMBAHAN KOIR SMA - ACEH
PEMBUKAAN SEMINAR KETOKOHAN TUN SRI LANANG

 Sebanyak 12 KERTAS KERJA telah dibentangkan dalam seminar sehari ini.

Ucap Utama :
Dr. Mukhlis PaEni - Lembaga Sensor RI

Pleno 1
LINTASAN SEJARAH TUN SRI LANANG
1.  Salasilah Kekerabatan Kesultanan Melayu Nusantara
     - YH Dato' Sri Wan Abdul Wahid bin Wan Hassan - Pengerusi PSMCP.
2.  Menelusuri Tun Sri Lanang Dalam Lintasan Sejarah Aceh.
     - Prof. Dr. M. Dien Madjid - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah - Jakarta.
3.  Singapura Dalam Salatus-Salatin
     - Djamal Tukimin - Sastrawan Singapura & Penerima Anugerah Tun Sri Lanang.

Pleno 2
LITERATUR TUN SRI LANANG  
4.  Tun Sri Lanang dan Pusar-Pusar Persoalan
      - Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh (USM)
5.  Tun Sri Lanang Pengarang Agung Sejarah Melayu
      - Prof. Madya Dr. Talib Samat (UPSI)
6.  Sulalatus-Salatin Karya Tun Sri Lanang : Kebesaran Karya Sastera Melayu Yang Mekampaui
     Zaman
      - Dr. Osman Fathurrahman- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah - Jakarta.

Pleno 3
PENINGGALAN TUN SRI LANANG
7.  Adat Budaya Aceh Dalam Konstelasi Hubungan Raja-Raja Melayu (Tun Sri Lanang) di Aceh
     - Badaruzzzaman Ismail., SH.M.Hum (Ketua Majlis adat Aceh)
8.  Tun Sri Lanang Permata Melayu Tersohor : Peninggalannya
     - Haji Kamdi bin Kamal (Yayasan Warisan Johor)

Pleno 4
ANEKA RAGAM SENI, ARSITEKTOR DAN BUDAYA PENINGGALAN TUN SRI LANANG 
9.  Aceh Sebelum Aceh
     -  E. Edwards McKinnon (National University of Singapore)
10.Tun Sri Lanang dan Sastera Melayu
     -  Prof. Dr. Abdul Rahman Nafiah (UPSI)

Pleno 5
PEMAHAMAN KEISLAMAN DI ACEH
11. Pemahaman Keislaman Di aceh Abad Ke-16-17M
      - Prof. Dr. Misri A. Muchsin (IAIN Ar-Raniry - Banda Aceh)
12. Tun Sri Lanang Dalam Sejarah Dua Bangsa
      - Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad., SH., M.A.(IAIN Ar-Raniry - Banda Aceh)

BIREUEN, ACEH
09 Disember, 2011

IBU GABENOR ACEH telah merasmikan MAJLIS PERISYTIHARAN MAKAM TUN SRI LANANG (BENDAHARA JOHOR-RIAU) yang terletak di SAMALANGA (BIREUEN-ACEH) sebagai KAWASAN WISATA SEJARAH MELAYU NUSANTARA.

 

FOTO  3  :  
MAKAM TUN SRI LANANG DI SAMALANGA - BIRUEN (ACEH) 09.12.2011


FOTO 4 : 
KEDIAMAN TUN SRI LANANG DI SAMALANGA -BIREUEN (ACEH) 09.12.2011


Sebelum ucapan perasmian majlis oleh Ibu Gabenor Aceh itu, YH Dato' Sri Wan Abdul Wahid Wan Hassan (Waris Tun Sri Lanang - MALAYSIA) dan Hjh Pocut Haslinda Teuku Hamid Azwar (Waris Ke-8 Tun Sri Lanang - INDONESIA) telah memberi ucapan ringkas mengenai riwayat TUN SRI LANANG yang dibawah ke Aceh dari Johor.  


FOTO 5 :
HJH POCUT HASLINDA TEUKU HAMID AZWAR
(WARIS KE-8 TUN SERI LANANG)


Turut menyaksikan majlis perisytiharan ini ialah ahli keluarga Dato' Sri Wan Abdul Wahid dan ahli keluarga Hjh Pocut Haslinda.  Turut serta dalam majlis ini ialah Drs. Wan Aminuddin bin Wan Ab. Hamid dan Cdr (B) Roslizan Hj. Ahmad Mahidin (Wakil PSM Pahang), Ahli Majlis PSM Pusat : Setiausaha Agung dan Bendahari Agung, Prof. Dr. Muhammad Hj Salleh (USM), Hj. Kamdi Kamil (Yayasan Warisan Johor), Prof. Dr. Abdul Rahman Nafiah (UPSI), Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali (UM), dan Saudara Djamal Tukimin (Sastrawan Singapura). 

WAASALAM